Transparentnost

PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH PODPOR Z. 124/2017, čl. 1, odst. 125-129