Dogodki

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2021

finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Sreda, 18. november 2020

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, objavlja Javni razpis za razpisno področje A v letu 2021: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu. Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2021: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti […]

Štipendija Albina Ločičnika 2020/21

za študente inženirstva z bivališčem v Furlaniji Julijski krajini

Sreda, 18. november 2020

Slovenska prosveta razpisuje že deveto leto štipendije iz Sklada Albina Ločičnika v spomin na dobrotnika in zavednega Slovenca inž. Albina Ločičnika. Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini, ki so se v študijskem letu 2020/21 vpisali na študij omenjene smeri. Prošnjam […]

Uporaba deželnih finančnih sredstev

Podaljšani rok porabe sredstev

Petek, 20. november 2020

Dežela je zaradi izrednih razmer v obdobju epidemije covida-19 podaljšala roke za UPORABO FINANČNIH SREDSTEV, NAMENJENIH VARSTVU SLOVENSKE JEZIKOVNE MANJŠINE, in za predložitev obračuna. Natančneje: 29. člen DZ št. 13 z dne 29. 6. 2020 določa, da se finančna sredstva, ki so jih primarne ustanove slovenske jezikovne manjšine (iz odstavkov 3, […]