Dejavnosti

KULTURNE IZMENJAVE

KOROŠKI KULTURNI DNEVI NA PRIMORSKEM – PRIMORSKI KULTURNI DNEVI NA KOROŠKEM Načrtna kulturna izmenjava med Koroško in Primorsko se je začela leta 1983, ko so predstavniki Zveze slovenske katoliške prosvete v Gorici, Slovenske prosvete iz Trsta in Krščanske kulturne zveze iz Celovca na srečanju v Ukvah sklenili redno kulturno izmenjavo […]

LITERARNA NAGRADA “VSTAJENJE”

19. septembra 1963 so se zbrali v Trstu na sedežu Slovenske prosvete, ul. Donizetti 3, predstavniki zamejskih demokratičnih in katoliških organizacij, revij, časopisov, Mohorjeve družbe iz Gorice in Celovca in na pobudo duhovnika in pesnika dr. Stanka Janežiča ustanovili Literarno nagrado “Vstajenje”. Namenjena je zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in […]

MLADI ODER

Slovenska prosveta v Trstu in Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici podeljujeta že vrsto let (od leta 1975) priznanje Mladi oder. To so priznanja, ki jih krovni organizaciji ljubiteljske kulture podeljujeta igralcem, režiserjem in ljubiteljem odrske umetnosti in slovenske besede za uspehe, dosežene v preteklem letu. Slovenska prosveta jih podeli […]

MLADIKA

Med pobudniki in prvimi ustvarjalci velja omeniti Jožeta Peterlina, Stanka Janežiča, Maksa Šaha, Ljubko Šorli, Vinka Beličiča, Vijolico Fonda, Mirka Javnornika in še drugi, katerim so se kasneje pridružili Vladimir Kos, Alojz Rebula, Martin Jevnikar, Lev Detela, Zora Tavčar, Milena Merlak, Pavle Merkù, in drugi. www.mladika.com

ŠTIPENDIJA ALBINA LOČIČNIKA

Slovenska prosveta razpisuje štipendije iz Sklada Albina Ločičnika od leta 2012/13. Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini. Vojna vihra mu ni prizanesla. Sprva se je zatekel v Senožeče na dom svoje matere. Nato se je preselil v Ajdovščino, kjer so […]

MALA GLEDALIŠKA ŠOLA MATEJKE PETERLIN

poteka že vrsto let pod mentorstvom izkušenih igralcev Radijskega odra, mlajših animatorjev in poklicnega režiserja. Velik poudarek je na dikciji in nastopanju na odru. Zaradi velikega zanimanja (nad 50 otrok) razdelijo otroke v dve skupini, ki ločeno v tednu dni pripravijo predstavo. Slednjo predstavijo javnosti ob zaključku gledališke šole – v […]

DRUŠTVO FINŽGARJEV DOM – Opčine

Delujeta dve gledališki skupini Tamara Petaros otroška gledališka skupina srednješolska gledališka skupina

KNJIŽNICA DUŠANA ČERNETA

Specializirana za zamejsko in zdomsko gradivo. Odprta od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 ure, ul. Donizetti 3, Trst.

MEŠANI PEVSKI ZBOR JACOBUS GALLUS

ima redne vaje ob sredah in petkih od 20.00 – 22.00  na sedežu Glasbene matice, ul. Montorsino 2, Trst.

MOSP

Mladi v iskanju skupnih poti – MOSP časnikarska delavnica gledališka skupina slovenski kulturni klub BROSURA web

DRUŠTVO SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV

Prireja svoje večere vsak ponedeljek ob 20.30 v Peterlinovi dvorani, ul. Donizetti 3, Trst. Od leta 1966 organizira študijske dneve Draga.